blockbuster.gif

Tipy na hospodaření s penězi- jednoduché metody, jak mít své finance pod kontrolou

Nejosvědčenější a vlastně i  nejjednodušší metodou hospodaření s penězi je rozdělení peněz, které máme k dispozici (tedy většinou měsíčního příjmu, důchodu) „na hromádky“.

Víte, jaké náležitosti by měla obsahovat spotřebitelská smlouva?

Při uzavírání smlouvy o spotřebitelském úvěru by měl být spotřebitel obezřetný, jelikož existují způsoby, které obcházejí tuto zákonnou ochranu k jeho škodě. Smlouva musí vždy obsahovat zejména:

ASP upozorňuje, na jaké nekalé praktiky si dávat pozor při uzavírání spotřebitelského úvěru

Z uvedeného výčtu některých nekalých praktik nesolidních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů lze konstatovat, že pokud poskytovatel vykazuje znaky takového chování, bude pro spotřebitele značně riskantní s ním uzavřít smlouvu o úvěru.

Projekt "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv" pro rok 2020

Hlavním cílem projektu je posílit kompetence 450 občanů seniorského věku pro předcházení a řešení obtížných životních situací souvisejících s problematikou nedostatečné informovanosti seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv, a dále zvýšení povědomí ve společnosti o právech a specifických potřebách starších osob.

Brožura- důchody, dávky, bydlení, prevence násilí na seniorech

 Zde se můžete stáhnout brožurku, která  přináší lidem v seniorském veku stručný přehled informací z oblasti důchodového pojištění, sociálních dávek souvisejících s bydlením a dalších vybraných sociálních dávek, které lidé v seniorském věku mohou využívat.


V přehledu najdete informace o podmínkách získání nároku na starobní důchod, podání žádosti o starobní důchod, pozůstalostním a invalidním důchodu, příspěvku a doplatku na bydlení a dalších sociálních dávkách jako např. příspěvku na péci, příspěvku na mobilitu, příspěvku na živobytí atd.

Podkategorie