blockbuster.gif

Reportáž z mezinárodního semináře v Litomyšli

 

Mezinárodní seminář Dobrá praxe v sociální práci inspirace a příležitosti pořádaný 15. září 2015 v Litomyšli se zaměřil na dobrou praxi v sociální práci a výměnu zkušeností mezi sociálními pracovníky. Seminář pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) za spolupráce Asociace občanských poraden (AOP) v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/04.00015, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Inspirace v sociální práci

 

Sociální práce je mnohdy neviditelný a obtížně měřitelný obor s širokým spektrem činností a oblastí působnosti. Pro kvalitní výkon praxe se potřebují sociální pracovníci orientovat v nejnovějších trendech v jednotlivých oblastech sociální práce, setkávat se a vyměňovat si zkušenosti. Takovou příležitostí je seminář organizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Asociací občanských poraden.

ASP je akreditovanou vzdělávací institucí

Asociace sociálního poradenství se stala akreditovanou vzdělávací institucí. V rámci projektu JPD 3 Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků a školitelů v poradenských službách v sociální oblasti pro NNO na území hl.m.Prahy získala ASP 19. 11. 2007 akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí.

7. 1. 2008 pak získala ASP v rámci výše zmíněného projektu akreditaci pro základní kurz určený pracovníkům v odborném sociálním poradenství. Kurz byl akreditován pod názvem „Odborné sociální poradenství I. – základní část“.
Nástavbové kurzy ve specializacích 1) manželské a rodinné poradenství, 2) občanské poradenství, 3) poradenství pro lidi se zdravotním postižením a 4) poradenství pro lidi s duševním onemocněním byly podány k akreditaci u MPSV během prosince 2007 až února 2008.

Mezinárodní odborný seminář „Dobrá praxe v sociální práci- inspirace a příležitosti“

 Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na seminář projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce s názvem Dobrá praxe v sociální práci – inspirace a příležitosti, který pořádá ve spolupráci s Asociací občanských poraden dne 15. září 2015 od 9.30 do 17.15 hod v Litomyšli (Zámecký pivovar, Evropské školicí centrum o.p.s., Jiráskova 133, Litomyšl, www.esclitomysl.cz).