blockbuster.gif

Asociace sociálního poradenství

Cílem tohoto občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb sociálního poradenství a realizace vzdělávacích a školících akcí. Tyto akce budou určeny nejen pro členy ASP, ale i pro další jednotlivce, pracovníky neziskových organizací a zaměstnance veřejné správy.

Asociace poraden pro zdravotně postižené

Asociace poraden pro zdravotně postižené je sdružení fyzických i právnických osob poskytujících poradenství osobám se zdravotním postižením. Sdružuje 40 poraden a její poradci působí ve 140 městech ČR.
www.apzp.cz .

VIDA

VIDA je občanské sdružení osob a právnických subjektů, které chtějí podporovat a napomáhat rozvoji práce VIDA center, podporovat rozvoj uživatelského hnutí a proces destigmatizace osob s duševním onemocněním.
www.vidacentrum.cz.

Asociace občanských poraden

Asociace občanských poraden je nestátní nezisková organizace působící na celém území České republiky. Sdružuje a zastřešuje občanské poradny a poskytuje jim služby, které přispívají ke zvyšování kvality občanského poradenství.
www.obcanskeporadny.cz .

Česká asociace pečovatelské služby

Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) sdružuje přes 250 organizací poskytujících terénní sociálně-zdravotní služby. Jejími členy jsou příspěvkové organizace měst a obcí, církevní a neziskové organizace i podnikatelské subjekty.

www.caps-os.cz

Centrum sociálně zdravotních služeb

Centrum sociálně zdravotních služeb je příspěvková organizace Městské části Praha - Řepy, která zajišťuje péči v oblasti zdravotní a sociální pro občany Řep a dle dohody i pro jiné. Naše činnost je zaměřena především na pomoc seniorům, dlouhodobě nemocným a handicapovaným spoluobčanům. Chceme vždy vidět všechny potřeby našich klientů: zdravotní, sociální, psychické, kulturní, a podobně.

http://web.telecom.cz/cszs/

Zadávací řízení k projektu Vzdělávání v ASP

Zde si můžete stáhnout formulář pro podání nabídky k projektu Vzdělávání v ASP

Výzva k podání nabídek - formulář.doc

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace.doc

Zadávací dokumentace.doc

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace.pdf

Dotazy k zadávacímu řízení

Zde naleznete dotazy k zadávacímu řízení:

Dodatečné informace č. 1.pdf

Nabídka kurzů

 

Zde naleznete nabídku kurzů České asociace pečovatelské služby pro rok 2014:

NABÍDKA KURZŮ 2014

„Zvyšování spotřebitelské gramotnosti obyvatel ČR“

 


Hlavním cílem projektu „Zvyšování spotřebitelské gramotnosti obyvatel ČR“ je zorganizovat a uskutečnit 20 seminářů zaměřených na zvyšování finanční gramotnosti pro spotřebitelskou veřejnost a zejména pro seniory žijící v domech s pečovatelskou službou, domech pro seniory. Předpokládaný počet lidí, kteří projdou těmito semináři po dobu trvání projektu je 300. Zároveň mezi cílovou skupinou budou distribuovány informační materiály  (leták, brožurka) v tištěné a elektronické podobě.

 


 

Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. 

 


Termín realizace projektu: 1. ledna 2020-31. prosince 2020


mpo-logo

 

Připravované kurzy

 

Zde naleznete nabídku kurzů České asociace pečovatelské služby pro rok 2014:

NABÍDKA KURZŮ